Landsforeningen af Læsepædagoger

Netværksmøde for læsevejledere i grundskolen


Dato og tid

Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 11:30 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 5. september 2019 kl. 23:00

Sted

CABINN Scandinavia, København
Vodroffsvej 55
1900 Frederiksberg C

Arrangør

Landsforeningen af Læsepædagoger
+45 41897428
Thomas@laesepaed.dk

Velkommen til endnu en eftermiddag med spændende oplæg, videndeling og inspiration til det vigtige arbejde som læsevejleder.
I dette efterår er vi glade for at kunne præsentere to oplægsholdere, som vi ved, vil kunne bidrage med både teoretisk og praktisk viden og erfaring med to meget relevante emner:

 - Flydende læsning v. læsevejleder Gertrud Brandt
 - Inklusion af ordblinde elever v. læsevejleder Dorthe Aspegren Bendixen

Netværksmødet finder sted: 
Tirsdag den 10. sept. 2019 kl. 12.00-15.30
Cabinn Scandinavia, Vodroffsvej 55, 1900 Frederiksberg C

Møderne er åbne for alle med interesse for arbejdet som læsevejleder i grundskolen.
Det begrænsede antal pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Yderligere spørgsmål til Rikke Lund Gade E: rikkelg@laesepaed.dk, T: 2886 8614


Program

11.30-12.00: Der er sandwich til alle ved ankomst
12.00 Velkomst og introduktion
Landsforeningen af Læsepædagoger

12.15: Flydende Læsning
v. Gertrud Brandt, læsevejleder og forfatter
Forskning viser, at læsemetoder, der motiverer til gentaget oplæsning og inkluderer respons og støtte har signifikant indflydelse på både automatisering, læseforståelsen og dermed den flydende læsning. Oplægget tager udgangspunkt i 2. udgave af bogen Flydende læsning i praksis og kommer med nedslag til metoder, som læsevejlederen kan implementere på skolen. Det er metoder, der automatiserer ord ved hjælp af bl.a. gentaget stavning, makkerlæsning, udtryksfuld oplæsning, træning af læserigtighed og hastighed. Desuden introduceres et intensivt læsekursus, hvor det er muligt at opnå en god effekt med stillelæsning.

13.35:  Kaffepause

14.00: Inklusion af ordblinde elever
v. Dorthe Aspegren Bendixen, læsevejleder og ordblindelærer (PD iskriftsprogsvanskeligheder)
Ordblinde elever er tidligt i skoleforløbet i risiko for både faglig og social eksklusion, og de private undervisningstilbud til ordblinde er stigende, fordi skolen ikke slår til. Hvordan kan skolen blive bedre til at integrere dele af de effektfulde elementer fra privatundervisningen samt ordblindeefterskolernes organisering i klassens læringsrum, så vi bedre kan tilgodese de ordblindes særlige undervisningsbehov? Hvilke overordnede procedurer og tiltag skal der til, og hvordan organiserer vi konkret undervisningen i klasserummet? Jeg præsenterer konkrete eksempler fra en vellykket praksis fra en privatskole, der via klare procedurer, handleplaner og indsatser samt elementer fra Ugeskemarevolutionen muliggør reel og ligeværdig inklusion af de ordblinde elever i 4.kl. (Metoden kan bruges på alle klassetrin, og oplægget tager udgangspunkt i min afgangsopgave og konkret praksis (PD))

15.20 Læsevejlederne i grundskolen
Landsforeningen af Læsepædagoger
Opsamling af dagens drøftelser kan forhåbentlig omsættes til inspiration til fremtidige netværksmøder. Husk derfor også at tage ideer og ønsker med når vi ses!

15.30 Tak for i dag – og forhåbentlig: På gensyn!

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Landsforeningen af Læsepædagoger
+45 41897428
Thomas@laesepaed.dk